YEREL YÖNETİMLER İÇİN

GELİR ARTIRICI ÇALIŞMA

 “Gelir Artırıcı Çalışmalar, yerel yönetimlerin maddi kaynakların arttırılması ve buna bağlı olarak nitelikli hizmet üretilmesini elde etmeye yönelik verilen danışmanlık hizmetidir.”

Yapılacak Çalışmanın sonucunda amaç; yerel yönetimlerde gelir servisinin etkin ve doğru bir şekilde çalışarak potansiyel gelirlerinin oranını artırmaktır. Bu çerçevede yerel yönetimlerin potansiyel gelirlerini arttırmaya yönelik öneriler, idareye sunularak ve idare tarafından uygulanmasına karar verilenlerin hayata geçirilmesinde idareye; Danışmanlık ve Uygulama hizmeti vermekteyiz.

  • Emlak beyanları
  • Çevre Temizlik beyanları
  • İlan Reklam beyanları
  • Zabıta ruhsatları

gibi adrese ve beyana dayalı yapılan eski işlemlerin, MAKS ve TAKBİS kayıtları ile incelenmesi, karşılaştırılması ve eşleştirilmesi yapılarak eksik ve hatalı bilgilerin güncellenmesi yapılır.

Böylelikle;

Belirtilen gelir kalemlerinden doğan kayıp ve kaçakların kontrol ve güncellemeler neticesinde tespiti yapılarak, Mali Hizmetler Birimine yönlendirmelerin yapılması ve mükelleflere ödeme emirlerinin gönderilmesi için raporlamalar yapılır.

GELİR ARTIRICI ÇALIŞMA
GAÇ

ANALİZ VE SAHA ÇALIŞMASI

Analiz çalışmaları tamamlandığında veriler üzerinden kontrol ve tespit çalışması yapılması ve ayrıca düzenleme yapılamayan adres bilgileri için sahada tespit çalışması yapılması gerekmektedir.

GAÇ

KAYIP KAÇAK TESPİTİ

Emlak beyanı, Çevre Temizlik beyanı, İlan Reklam beyanı, Zabıta ruhsat işlerinden doğan kayıp kaçakların tespiti yapılır.

GAÇ

RE'SEN BEYAN OLUŞTURMA

Yapılan çalışma neticesinde beyanlar oluşturulduktan sonra tahakkuk servisi tarafından işlem yapılır.