DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını toplumsal yaşamda hızlı bir dönüşüme neden olurken, sanal ve dijital uygulamalara geçişi de hızlandırdı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile yeniden şekillenen dünyada verilerin paylaşımında yaşanan artışlar, yapay zekada atılım yapılmasına ve bu teknolojinin sağlık yönetiminden güvenliğe kadar pek çok alanda günlük yaşamda daha da etkili […]

READ MORE

YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından:İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATIARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar             Amaç            MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlığın merkez ve taşra birimleri arşivlerinin çağdaş hizmet anlayışına ve arşivcilik kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenmesine, merkez ve taşra birimlerinin iş ve işlemleri sonucunda oluşan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin […]

READ MORE

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarınıniş ve işlemleri sonucunda oluşan belgelerin;düzenlenmesine, gerekli şartlar altında korunmalarının teminine, herhangi bir sebepten dolayı kaybının engellenmesine, Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmelerine, kurum ve kuruluşlar ile şahıslar elinde bulunan […]

READ MORE

Showing 3 of 3 results